The Golden Era

The Golden Era

Hong Kong master Ann Hui recreates the life of the pioneering and prodigiously talented 20th-century female novelist Xiao Hong.

Genres: Biography, Drama, Movies, Romance

Director: Ann Hui
Casts: Wei Tang, Shaofeng Feng, Zhiwen Wang, Yawen Zhu, Xuan Huang, Lei Hao, Quan Yuan, Yuan Tian, Jiali Ding, Qianyuan Wang, Yi Sha
Countrys: China,HongKong

Trailer

Movies IMDb Information

Score Rating Count Release Date RunTime
6.4 835 2014-10-01 177

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *